Jongerenpastoraat

Sinds een aantal jaren zijn wij als jongerenpastoraat team actief binnen onze wijkgemeente Elim. Hieronder volgt een korte uitleg wat het jongerenpastoraat inhoudt. Als team richten wij ons op jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. We willen door op een aantal manieren contact te leggen een band op te bouwen. Daarbij is ons doel om de jongeren uit onze gemeente beter te leren kennen en ze ook deel te kunnen laten zijn van onze gemeente. Als blijkt dat jongeren meer aandacht nodig hebben omdat er moeilijkheden hun levens zijn binnengekomen, proberen wij het contact te intensiveren. Als de problemen te ingewikkeld zijn, dan verwijzen wij echter door naar de professionele hulpverlening.

Naast deze persoonlijke contacten organiseren wij door het jaar heen speciale avonden voor jongeren. Voorbeelden hiervan zijn een thema-avond over seksualiteit, bowlen met de meiden en zaalvoetballen met de jongens. Bij pastoraat wordt veel gedacht aan problemen die spelen binnen de gemeente. Als jongerenpastoraat team willen wij ons niet alleen richten op de problemen die er spelen. Wij willen als team er voor alle jongeren in de gemeente zijn. Juist voor jongeren is het in deze tijd lasting om de juiste keuzes te maken. In de pubertijd (10-18 jaar), gebeurt er veel in de ontwikkeling van de hersens. Het leren generaliseren en het eigen maken van normen en waarden gebeurt juist in deze leeftijdsfase. Als jongerenpastoraat team willen wij daarom klaar staan voor onze jongeren. Daarom vinden wij het belangrijk om ons door middel van dit stukje (opnieuw) voor te stellen. Wij hopen en bidden dat zowel ouders, als jongeren, als andere gemeenteleden de weg naar ons zullen vinden als dat nodig is. Kom gerust met uw vragen.

Ieder jaar zullen alle jongeren die 13 jaar zijn geworden benaderd worden door zijn of haar jongerenpastor. Ouders zullen ook op de hoogte worden gesteld van dit contact. Jongens zullen benaderd worden door mannelijke jongerenpastors en meisjes door vrouwelijke. Het is tot slot goed om daarbij te noemen dat wij als jongerenpastoraat-team een geheimhoudingsplicht hebben ondertekend. Mocht een jongere, een ouder of iemand anders uit de gemeente een probleem aan ons vertellen, dan gaan wij hier zeer vertrouwelijk mee om.

Leden van het jongerenpastoraatteam zijn:
Gerco Kant, tel. 06 17704860;
Arjan Lingen, tel. 06 18671929;
Ellen de Koning, tel. 06 41472510;
Jan Paul Lagendijk, tel. 06 21882228;
Sandra Plaisier tel. 06 40501767 en Martine Koomans van den Dries, tel. 6120211.