Evangelisatie

Commissie
Elke christelijke gemeente behoort een missionaire taak te vervullen. De evangelisatiecommissie werkt vanuit de visie en opdracht die de Heere Jezus in Zijn Woord heeft gegeven: en gij zult mijn getuigen zijn. Dit is een opdracht voor alle christenen. De commissie heeft zich tot doel gesteld de gemeenteleden hiervan bewust te maken en daarvoor toe te rusten. De commissie maakt gebruik van de hiervoor beschikbare middelen o.a. cursussen van de IZB, bezorgen van het blad Echo (rond kerst en Pasen) en appèl.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan evangelisatie-activiteiten. Acties die de commissie organiseert zijn o.a.:
- Bezoek van basisschoolkinderen aan één van de drie kerkgebouwen
- Aanwezig met een kraam tijdens de Zomerparkdag

Contactpersoon: Erik Kooijman, ekooijman@hervomrdambacht.nl