Hervormde Vrouwen Dienst

De HVD is in de loop van zijn bestaan (sinds 1971) een begrip geworden in Hervormd Ambacht. Hieronder volgt in het kort wat de Hervormde Vrouwen Dienst inhoudt.

De diverse taken binnen de HVD worden door ongeveer 120 medewerk(st)ers uitgevoerd. Per taak is er een commissielid aangesteld. De plaatselijke HVD commissie bestaat uit: voorzitter, secretaresse, penningmeester, afgevaardigde van de diaconie, commissielid ouderenbezoek, commissielid autodienst, commissielid ziekenbezoek, commissielid kraam- en jubileumbezoek, commissielid verjaarsbezoek, commissielid nieuw ingekomenenbezoek, commissielid rouwpastoraat.

Naast het organiseren van bezoekwerk en enkele andere activiteiten houdt de commissie zich bezig met de vorming en toerusting van de medewerkers. Hiertoe wordt:
- 1 à 2 keer per jaar een zgn. koffieochtend georganiseerd. Op die ochtenden wordt een gast uitgenodigd die een onderwerp bespreekt op maatschappelijk of geestelijk gebied.
- de mogelijkheid geboden tot het bezoeken van regio-morgens, georganiseerd door de provinciale HVD. Ook daar komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het werk van de HVD.

Wilt u meer informatie of uw hulp aanbieden, dan kunt u contact opnemen met Sjanie Collée, 6817253, sjaniecollee@gmail.com.