Elim KiTs

Om de week, tijdens de middagdienst, is er ‘ElimKiTs’. Dit wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m groep 4. ‘ElimKiTs’ heeft tot doel om de kinderen een stukje Bijbelse kennis mee te geven, aangeboden op hun eigen niveau. Om inhoudelijk vorm te geven aan dit doel is gekozen om de lijn te volgen die de mappen van Timotheüs bieden. Deze werkmappen bevatten zowel een Bijbelse vertelling, als passende liederen en een creatieve verwerking. Rondom feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren zullen we aandacht besteden aan deze feesten en met de kinderen nadenken over de betekenis van deze feesten voor ons. Om het voor kinderen aansprekend te maken, is er een leuke naam voor deze activiteit bedacht, namelijk ElimKiTs.

Alle volwassen mensen gaan naar de Elimkerk en de kinderen gaan ondertussen naar ‘ElimKiTs’. Het woord ‘kids’ komt uit het Engels en betekent ‘kinderen’. Omdat wij als doel hebben om de kinderen dicht bij het kruis van Christus te brengen, hebben we ervoor gekozen om het woord ‘KiTs’ te schrijven met een hoofdletter ‘T’. Deze letter symboliseert het kruis van Christus.

Er is besloten te werken in 4 teams van 4 mensen. Op die manier is ieder team 1 maal in de 8 weken aan de beurt en zien de kinderen in ieder geval regelmatig dezelfde gezichten. Om een en ander ordelijk te laten verlopen, is besloten dat de kinderen die willen komen, voor de kerkdienst gebracht kunnen worden in een lokaal van de dependance van “De Dukdalf” aan de Van Polanenstraat 16.

Als de dienst in de kerk is afgelopen, kunnen de kinderen weer worden opgehaald. We hopen dat zo voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling en inhoud is van ‘ElimKiTs’. We hopen weer veel kinderen te mogen en kunnen ontmoeten.

 

Team 1
Heleen Besseling
Andrea Bezemer
Martijn Bontenbal
Erna v.d. Giessen

Team 2
Vacature
Marlize Bestman
Petra v.d. Pol
Jeanine Kant

Team 3
Aline van Doorn
Lenneke Preesman
Annemarij Alderliesten
Annemieke van't Zelfde
Team 4
Sandra Quist
Ellen de Koning
Leonie de Jong
Vacature

Contactpersoon: Jeugdouderling Gerco Kant
E-mail: gkant@hervormdambacht.nl