GIVT - collecte

Wist u dat de GIVT app juist nu in het midden van alle tumult over de corona virus aanpak een paar hele mooie voordelen biedt ?

Nu we geen fysieke bijeenkomsten meer hebben en dit misschien wel een langere tijd zo zal zijn, vragen wij uw aandacht en verantwoordlijkheid door ook op afstand deel te nemen aan de collecte's. We zijn dankbaar dat er veel gemeenteleden meeluisteren en meekijken naar de kerkdiensten, dat betekent, ondanks de afstand dat we met elkaar verbonden zijn. Wat zou het fijn zijn dat we als gemeente ook door middel van de collecte op afstand onze verbondenheid met de collectedoelen laten zien.

Bij de uitgang hoeft u alleen maar u telefoon in uw hand te hebben en langs de collectezakken te bewegen. De GIVT app registreert uw bijdrage zonder dat er fysiek contact nodig is. Dat scheelt weer een contactmoment!

De GIVT app stelt u in staat om vanuit uw huis mee te laten doen aan de collecte. Als u thuis de app opent en u selecteert uw eigen kerk uit de lijst van doelen (3e menu optie) dan kunt u toch gewoon bijdragen aan de collecte. Zo blijft u op afstand toch verbonden en kunnen we de gestelde collecte doelen toch realiseren.

En daarnaast werkt GIVT natuurlijk ook gewoon op al die andere zondagen van het jaar dat we geen hinder ondervinden van Corona.

GIVT......van harte aanbevolen. Download de GIVT app vandaag nog indien u dat nog niet hebt gedaan.
https://www.hervormdambacht.nl/givt/

En als u geen GIVT app gebruikt of kunt gebruiken en omdat we toch graag onze bijdragen willen geven aan de diaconale doelen en ook de kosten van het kerkzijn doorgaan willen we u vragen om elke zondag toch uw bijdrage te geven aan de collecten. Het eenvoudigste is dat via de app GIVT, maar als u deze nog niet heeft of er nog niet aan wilt beginnen dan vragen we u of u vóór of na de zondag uw totale bijdrage, die u normaal gesproken in de zakken en de zendingsbusjes deed, wilt overmaken op het volgende rekeningnummers:

- NL25 RABO 0377551929, t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente H.I.Ambacht
- NL31 RABO0377551724, t.n.v. College van Kerkrentmeesters
onder vermelding van: Online Collecte.

Namens de wijken, de diaconie en de kerkrentmeesters, hartelijk dank.