Deurdienst en protocol

Kerkbezoek is mogelijk. Dit kan alleen als we met elkaar de regels daarvoor hanteren. De kerkrentmeesters hebben een protocol opgesteld conform de landelijke richtlijnen.

De leden van de deurdienst hebben naast het welkom heten van u als bezoeker echter een belangrijke extra taak. Deze extra taak is erop toe te zien dat het protocol wordt gehanteerd en dat bezoekers daarin begeleid worden.

Alle deurdienst medewerkers hebben inmiddels een memo ontvangen waarin de regels en werkwijze ten aanzien kerkbezoek zijn samengevat.
Voor u als bezoeker hebben wij deze memo ook ter inzage. Wij vragen u om de aanwijzingen te respecteren en uw medewerking daaraan te verlenen zodat alles op een correcte wijze voor een ieder verloopt.

Verstuurde Memo:
Memo deurdienst (PDF)