COVID 19 nieuws - actuele situatie

Nieuwe maatregelen met betrekking tot COVID-19 (ingaande 14 december 2020)

Als kerkenraad volgen we nauwlettend de maatregelen welke de overheid geeft. De maatregelen worden door ons zorgvuldig gewogen en waar nodig toegepast op de diverse activiteiten welke in onze gemeente plaats vinden.
De vanaf 14 december afgekondigde maatregelen betreffen in hoofdlijnen het beperken van contact en verkeer van mensen. Wij hebben dan ook besloten de volgende maatregelen voor onze wijkgemeente Elim te nemen:

Openkerk
Om de gemeente maar ook andere mensen de mogelijkheid te geven om in deze periode in stilte de kerk te bezoeken en/of een gesprek te voeren zal de kerk, net zoals de afgelopen periode, op dinsdag- en donderdagmiddag geopend zijn.

Kerkdiensten
De geplande kerkdiensten vinden, voorlopig, conform de reeds bestaande manier plaats. (een maximaal toegestaan aantal bezoekers op basis van beschikbare toegangskaarten en verder online kerkdiensten)

Mondkapjes
Wij adviseren u mondkapjes te dragen. Indien u zit kunt u de mondkapjes af doen.

Kerkplein
Ook op het kerkplein gelden de regels conform het gestelde door de overheid met betrekking tot het maximaal aantal personen uit verschillende huisgezinnen dat bij elkaar mag zijn. Wij adviseren u dan ook niet op het kerkplein te blijven staan en de regels te respecteren. Laten we in dat opzicht ook het goede voorbeeld geven.