COVID 19 nieuws - actuele situatie

Covid-19 wijzigingen m.i.v. oktober 2021

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 23 september besloten een aantal maatregelen met betrekking tot Covid-19 aan te passen. In lijn met de landelijke versoepelingen zullen wij voor onze kerkdiensten en kerkelijke activiteiten ook wijzigingen doorvoeren.

Tijdens de periode van maatregelen, welke ook van toepassing waren in de Elimkerk, zijn er geen ernstige Covid-19 ziekteverschijnselen geweest welke toe wijzen waren aan het bezoek aan de Elimkerk. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat, toen en nu, kerkbezoek volledig veilig kan plaats vinden.

Als gemeente dienen wij ook rekening te houden met elkaar en de verschillen van inzicht tijdens zo’n periode van Covid-19. Dit betekent ook, net zoals wij dit de afgelopen periode gedaan hebben, dat we de komende periode met elkaar rekening dienen te houden. De nieuwe maatregelen zijn daar dan ook mede op gebaseerd.

Wijzigingen voor de kerkdiensten(m.i.v. zondag 3 oktober)

* De 1,5 meter afstand zal niet meer van toepassing zijn. De banken en stoelen kunnen weer volledig bezet worden.
Wel zal er een " 1,5 meter -zone" worden gecreëerd. Een aantal banken achter in de kerk zullen duidelijk aangemerkt worden als 1,5 meter bank. Ook zal in dat deel van de kerk tussen de rijen een bank vrijgelaten worden. Daar kunt u dus plaats nemen als u op 1,5 meter wil zitten.
* Reserveren is niet meer nodig. Het reserveringssysteem zal niet meer gebruikt worden. De kerk is weer zonder reservering toegankelijk.
* De garderobe mag weer gebruikt worden.
* De ouderling van dienst zal, in overleg met de predikant, bij de kansel, de ambtelijke handdruk weer toepassen.
* De kerkenraadsbezetting zal weer uitgebreid worden.

Ongewijzigd tijdens bezoek aan de kerk en kerkdiensten

* Handen ontsmetten
* Looproute in de kerk, bij in- en uitgaan van de kerk
* Collecte bij de uitgang
* Elkaar de ruimte geven met name als uw mede kerkganger de 1,5 meter wenst te handhaven

Wijzigingen gebruik van de bijzalen

* De zalen kunnen weer volledig gebruikt worden zonder 1,5 meter.
* Gebruik en bezoek van activiteiten vindt plaats op eigen verantwoording en ingeschat risico.
* De organisator en aanwezige bezoekers houden rekening met elkaars wens tot eventueel 1,5 meter afstand houden.
* Advies is de zalen voor zover mogelijk goed te ventileren, zet een raam open en/of laat de deur naar de kerkzaal, hal open.

Met bovenstaande wijzigingen is per oktober bijna alles weer normaal. Wij vertrouwen erop dat u ook nu uw verantwoording neemt in praktisch opzicht naar elkaar. Mogen wij u als gemeente bovenal oproepen om trouw de kerkdiensten te bezoeken en uw betrokkenheid bij de diverse activiteiten en kringen!

Kerkenraad Elim