Privacyverklaring

Privacyverklaring 2 april 2022

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeente Elim is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Volgens de kerkorde zijn wij geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeente Elim en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Indien u naar aanleiding van deze verklaring contact wil dan kunt u één van de kerkenraadsleden daarvoor benaderen of conform vermeld in de privacyverklaring contact opnemen met de scriba.

Hieronder kunt u de privacyverklaring downloaden.

Privacydocument (PDF)