Kerk & Israël

De Commissie Kerk en Israël wordt gevormd door leden van de drie wijkgemeenten. Op dit moment is er geen afvaardiging vanuit wijk De Ark. De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Zij doet dit door het vragen van aandacht voor Israël in prediking en voorbede, steun te verlenen aan projecten in Israël door middel van collecten en het organiseren van activiteiten in de gemeente.

Voor meer informatie: kijk op onze website Kerk en Israël of neem contact op met Willem Stolk (voorzitter), tel. 6816501