Zang en muziek

Zingen voor en na de dienst
Voor aanvang van de diensten op 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag wordt er vanaf 9.45 uur samen gezongen. Hierbij wordt de gemeente begeleid door diverse muzikanten.

Verder wordt er ‘s avonds wel eens gezongen in combinatie met een preekbespreking of wordt er een sing-in georganiseerd.

Sing-In
3 tot 4 keer per jaar wordt er een Sing-In georganiseerd. Hierin zingen en spelen diverse gemeenteleden. Lijkt het u of jou ook leuk om hieraan mee te doen, meld u/je aan! Er wordt gezongen voor en met jong en oud. Verzoeknummers kunnen worden doorgegeven via verzoeknummer@hervormdambacht.nl. Wanneer de volgende Sing-In wordt gehouden kunt u tegen die tijd in het kerkblad lezen. Contactpersoon: Daniël van Lieburg, e-mail: dvanlieburg@gmail.com