Zang en muziek

Dinsdagavondzang
Sinds 1991 komt, in principe om de 2 weken, op dinsdagavond een groep enthousiaste zangliefhebbers uit de 3 hervormde wijken bij elkaar om in een gezellige sfeer fijne liederen tot eer van God te zingen. Er komen ook enkele personen uit andere kerken en andere woonplaatsen meezingen. De data worden altijd in het kerkblad vermeld.

Er is een speciale liedbundel samengesteld met liederen uit de Hervormde Gezangenbundel, het Liedboek, de Opwekkingsbundel, Johan de Heer en de Evangelische Liedbundel.

De zangavonden worden gehouden van 20.15 tot ± 21.30 uur in de bijzaal van de Elimkerk. Tijdens een korte pauze wordt er koffie gedronken, waarbij gezellig onder elkaar wordt bijgepraat.Voor de kerkradioluisteraars wordt de dinsdagavondzang ook uitgezonden en afgaande op de reacties wordt er erg van genoten en naar uitgekeken. De liedbundel kan door hen worden aangevraagd, zodat de liederen kunnen worden meegezongen.

Iedereen die graag zingt, ook als u niet hervormd bent, is van harte welkom en het schept geen enkele verplichting. De grootte van de groep varieert van 35 tot 50 personen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Janny van der Pol, 6815432; Aga van Wingerden, 6815053, aga.van.wingerden@hotmail.com

Zingen voor en na de dienst
Voor aanvang van de diensten op 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag wordt er vanaf 9.45 uur samen gezongen. Hierbij wordt de gemeente begeleid door diverse muzikanten.

Verder wordt er ‘s avonds wel eens gezongen in combinatie met een preekbespreking of wordt er een sing-in georganiseerd.

Sing-In
3 tot 4 keer per jaar wordt er een Sing-In georganiseerd. Hierin zingen en spelen diverse gemeenteleden. Lijkt het u of jou ook leuk om hieraan mee te doen, meld u/je aan! Er wordt gezongen voor en met jong en oud. Verzoeknummers kunnen worden doorgegeven via verzoeknummer@hervormdambacht.nl. Wanneer de volgende Sing-In wordt gehouden kunt u tegen die tijd in het kerkblad lezen. Contactpersoon: Daniël van Lieburg, e-mail: dvanlieburg@gmail.com