Catechese

De catechisaties worden gehouden om de jongeren in de gemeente te begeleiden op de weg van het geloof. Het einddoel van de catechese is, dat ze hun geloof zullen belijden. Dit vraagt een grondige voorbereiding. We zorgen daarom voor een goede basiskennis van de Bijbel, het christelijk geloof en het christelijke leven. De catechisatie wordt gehouden op maandag- en vrijdagavond in de Elimkerk.

Voor het seizoen 2016 / 2017 zijn de catechisaties op de volgende tijden:

Op maandag:

12-14 jaar: 19.00 - 19.45 uur
15plus: 20.00 - 20.45 uur

 

Voor meer info:

ds. C.A. van der Graaf
Graaf Willemlaan 59
Pastorie: 078-6816068
Mobiel: 06-50461304
dsvdgraaf@hervormdambacht.nl