Stichting HIP

Stichting HiP is een landelijke organisatie die kerkleden op basis van hun talenten en capaciteiten hulp wil laten bieden aan mensen in nood. HIP brengt deze vrijwilligers in contact met mensen met een hulpvraag. Het gaat om alledaagse zaken, zoals een boodschapje doen, een stopcontact repareren, een lekkende kraan vervangen, even iemand naar een ziekenhuis rijden, iemand helpen met aministratie enz. De tijd die u ter beschikking heeft kunt u zelf bepalen. Al is het maar 1 uurtje per maand. De Elimkerk in Hendrik Ido Ambacht participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder bij HiP aan kunt melden! In onze plaats is HIP actief onder de naam HiP van A tot Z (van Ambacht tot Zwijndrecht). HiP coördineert de hulp in H.I.Ambacht en Zwijndrecht in samenwerking met de deelnemende kerken. Kijk voor meer informatie hieronder naar de promotiefilm (6 min.) van Stichting HiP of kijk op www.hipvanatotz.nl.

Loading the player ...

Stichting Hulp in de Praktijk helpt helpen! 
Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Stichting HiP wil hier verandering in brengen. HiP mobiliseert christenen in het geven van hulp aan de medemens. Het geven van hulp is een bijbelse opdracht. Jezus Christus zelf heeft ons deze taak gegeven. Veel christenen willen wel hulp geven, maar weten niet hoe en waar ze moeten beginnen. Daarom is HiP opgericht.

Hoe werkt HiP? 
Stichting HiP brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met mensen die hulp willen bieden. In een database staan de gegevens van hulpbieders, dat zijn de leden van de kerken die participeren in HiP, christelijke bedrijven en christelijke organisaties. Ieder mens kan, ongeacht culturele of religieuze achtergrond, om hulp vragen. Deze hulpvraag kan eenmalig, maar ook terugkerend van aard zijn.

Dit gebeurt via de hulplijn 078 780 23 42. De helpdesk van HiP brengt vervolgens de hulpvrager in contact met de hulpbieder. De hulp betreft allerlei vormen van praktische en/of sociale hulp zoals iemand bezoeken die eenzaam is of een klusje doen voor iemand die ziek is. De hulp die als hulpbieder gaat geven wordt aangeboden namens de lokale kerk. De hulpbieder geeft zelf aan hoeveel tijd per week of maand hij/zij beschikbaar wil stellen en wat zijn/haar talenten zijn die ingezet kunnen worden.

Stichting HiP is op dit moment actief in ca. 35 steden. In een groot aantal andere plaatsen is HiP in voorbereiding.
Op het leesrek in de hal van de kerk ligt een flyer met informatie over stichting HiP van A tot Z. Voor alle informatie over HiP kunt u terecht op de website www.hipvanatotz.nl of bellen met 078 780 23 42. Hier kunt u ook terecht om zich op te geven als hulpbieder met uw eigen gaven, talenten en uw beschikbare tijd.

Wij als diaconie hopen op veel aanmeldingen vanuit de gemeente omdat we ook op deze manier missionair bezig zijn in onze eigen woonplaats. Contactpersoon: Hugo Plaisier, tel. 06-10590664, e-mail: hplaisier@hervormdambacht.nl