Gave Veste

Sjaak en Cornelieke van Leijenhorst

Sjaak, afkomstig uit Lunteren, liep tijdens de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE stage bij stichting Gave. Deze stichting werkt onder asielzoekers in Nederland en wil hen (moslims, christenen en niet-christenen) in contact brengen met Nederlandse christenen en kerken.

Sjaak heeft toen ontdekt dat dit werk zijn hart heeft. "Het is goed om te zien dat asielzoekers behoefte hebben aan contact met Nederlandse christenen, sommigen van hen staan open voor het Evangelie; door deze contacten kunnen zij God in Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Zaligmaker. Ook voor Nederlandse christenen is dit bijzonder leerzaam en verrijkend. Het zendingsveld is naar Nederland gekomen. Een unieke kans om deze groep mensen te bereiken!"

Sinds 2000 is Sjaak voor deze stichting Gave werkzaam als regioleider van team West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland). Zo geeft hij aan kerken voorlichting, cursus en begeleiding, en bezoekt wekelijks asielzoekers. Speciaal voor dit werk is Sjaak met zijn vrouw Cornelieke (een geboren Barneveldse) en zoontje Joël in Hendrik-Ido-Ambacht gaan wonen. Intussen is het gezin uitgebreid en hebben zij uit Gods hand op 21 april 2010 een dochter, Lydia, ontvangen.

 

België
Vanuit het werk in Nederland groeide bij Sjaak en Cornelieke vanaf 2006 steeds meer de visie om vanuit Gave vergelijkbaar werk te gaan opzetten in België. Maar het bleef niet bij een visie. Samen met collega's van Gave heeft Sjaak de mogelijkheden verkend door middel van vele gesprekken en presentaties. Vervolgens zijn ook cursussen gegeven die speciaal herschreven zijn voor België.

Sjaak ontmoette ook enthousiaste en betrokken mensen die zich voor het werk willen inzetten. Dit leidde in februari 2009 tot het ontstaan van een Vlaamse organisatie: ‘Gave Veste - christelijk werk onder vluchtelingen'. Dit is voorlopig een dochterorganisatie van Gave in Nederland. Sjaak geeft leiding aan Gave Veste en brengt al zijn kennis, ervaring en enthousiasme in om ook in Vlaanderen vanuit lokale kerken christelijk werk onder asielzoekers op te zetten.

In maart 2009 kregen Sjaak en Cornelieke van God de bevestiging dat het de juiste weg is om ook in België te gaan wonen.

Uitzending
Juni 2010 zijn Sjaak en Cornelieke van Leijenhorst, namens de Hervormde Gemeenten Barneveld, Lunteren en Hendrik-Ido-Ambacht uitgezonden naar België om christelijk werk onder de vluchtelingen/asielzoekers op te zetten.

Verdere informatie over Sjaak of Gave Veste kunt u vinden op de website: www.gaveveste.be of https://gaveveste.be/over-ons/sjaak-van-leijenhorst/
Tel: 0032 0 15 34 77 89

E-mail: sjaakencorne@gmail.com

De verjaardagen: Sjaak: 18-09 en Cornelieke 19-02, hun kinderen: Joël 08-06-2007 en Lydia 21-04-2010