Identiteit

De Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bestaat uit drie wijkgemeenten:
- Wijkgemeente Elim (Gereformeerde Bond)
- Wijkgemeente Dorp (Confessioneel)
- Wijkgemeente De Ark (Open Confessioneel/Midden-Orthodox)

Wijkgemeente Dorp houdt diensten in de Dorpskerk. Wijkgemeente De Ark heeft in september 2006 en heel nieuw gebouw in gebruik genomen aan de Olijfgaarde.

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door vier afgevaardigden uit iedere wijkkerkenraad. De Hervormde Gemeente kent naast een Centraal College van kerkrentmeesters ook een Centrale Diaconie, een Centrale Evangelisatiecommissie en een Centrale Zendingscommissie.

 

Al het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente wordt gecoördineerd en gerealiseerd door de Hervormde Jeugd Federatie, in welks bestuur vertegenwoordigers uit de drie wijken zitting hebben. Alleen wijkgemeente De Ark werkt samen met de Gereformeerde Kerk ter plaatse.