Shutterstock 1016500144 handen op elkaar jongeren
Catechese

De catechisaties worden gehouden om de jongeren in de gemeente te begeleiden op de weg van het geloof. Het einddoel van de catechese is, dat ze hun geloof zullen belijden. Dit vraagt een grondige voorbereiding. We zorgen daarom voor een goede basiskennis van de Bijbel, het christelijk geloof en het christelijke leven. De kerkenraad hecht een groot belang aan het onderwijs van en het geloofsgesprek met de jongeren van de gemeente. Tijdens de schoolvakanties en in de week van bid- en dankdag vervallen de catechisaties.
We nodigen alle catechisanten van harte uit om te komen. We verwachten dat de ouders de catechese in de geloofsopvoeding van hun kinderen zullen meenemen en biddend meeleven.

Aanspreekpunt vanuit de kerkenraad zijn de jeugdouderlingen.

18+/Belijdeniscatechisatie

Voor sommigen is het op hun 18e duidelijk: zij gaan na het doorlopen van de catechisatiereeks die begint bij 12 jaar meteen door voor de belijdeniscatechisatie. Anderen willen dat nog niet. Zij hebben nog vragen, zouden best nog wat verdieping willen, hebben nog hun twijdels. etc. Voor beide groepen is er de 18+/belijdeniscatechisatie. Deze groep is allereerst bedoeld als vervolg op de catechisatie van 12-18 jaar. Tijdens de catechisatie zal er echt diepgang met elkaar gezocht worden om van elkaar te kunnen leren en te groeien in geloof. Is het er bij u niet van gekomen om belijdenis te doen en zou u graag deelnemen aan deze catechisatie groep? Dan bent ook u van harte welkom! Ieder seizoen nemen er namelijk ook mensen in een andere leeftijdsgroep als “jong volwassenen” deel. Uiteraard is er volop gelegenheid met eigen vragen te komen. Deze catechisatie heeft dus ook wel iets van een gespreksgroep waarin ruimte is om met het geloof bezig te blijven. Daarbij is het zeker mogelijk om te groeien naar het doen van belijdenis. Want tot die stap en tot die vreugde zouden we allen wel willen brengen. Maar ieder op zijn tijd en op zijn wijze. Wees van harte welkom. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door ds. van de Linde en is op dinsdag, de tweede helft van de avond.