Mother daughter drawing
Elim KiTs

Om de week, tijdens de middagdienst, is er ‘ElimKiTs’. Dit wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m groep 4. ‘ElimKiTs’ heeft tot doel om de kinderen een stukje Bijbelse kennis mee te geven, aangeboden op hun eigen niveau. Om inhoudelijk vorm te geven aan dit doel is gekozen om de lijn te volgen die de mappen van Timotheüs bieden. Deze werkmappen bevatten zowel een Bijbelse vertelling, als passende liederen en een creatieve verwerking. Rondom feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren zullen we aandacht besteden aan deze feesten en met de kinderen nadenken over de betekenis van deze feesten voor ons. Om het voor kinderen aansprekend te maken, is er een leuke naam voor deze activiteit bedacht, namelijk ElimKiTs.

Alle volwassen mensen gaan naar de Elimkerk en de kinderen gaan ondertussen naar ‘ElimKiTs’. Het woord ‘kids’ komt uit het Engels en betekent ‘kinderen’. Omdat wij als doel hebben om de kinderen dicht bij het kruis van Christus te brengen, hebben we ervoor gekozen om het woord ‘KiTs’ te schrijven met een hoofdletter ‘T’. Deze letter symboliseert het kruis van Christus.

Contactpersoon: Jeugdouderling Gerco Kant

Elimkits