Collecteren

Via onderstaande knop kunt u geven aan de collectes.

U kunt ook altijd een bedrag overmaken op onderstaande rekeningnummers:

- NL25 RABO 0377551929, t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente H.I.Ambacht
- NL31 RABO0377551724, t.n.v. College van Kerkrentmeesters

onder vermelding van: Online Collecte.