Oppas

Tijdens iedere eredienst in ons kerkgebouw is er kinderoppas. Aangezien dit kinderen van de gemeente zijn (doopformulier) passen enkele mensen op een aantal van de jongste kinderen. De oppassers zijn zowel mannen als vrouwen en jongeren. Wilt u mee helpen om de last over vele schouders te verdelen? Meldt u dan aan bij onderstaande contactpersoon. Ieder half jaar wordt er een nieuw rooster gemaakt. In het kerkblad wordt bij de kerkdiensten gemeld wie aan de beurt is om op te passen. Tijdens de avonddiensten van bid- en dankdag en op oudejaarsavond en Goede Vrijdag is er geen kinderoppas.

De oppas voor de kinderen van 0-2,5 jaar is in de bijzaal van de kerk. De kinderen van 2,5-5 jaar worden verwacht in de dependance van de Dukdalf aan de Van Polanenstraat.

Voor degenen die oppassen: Wilt u dertig minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn en als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan zelf ruilen met iemand op het rooster. Als je bij de morgendienst als reserve op de lijst staat, zorg je ook dat je op tijd aanwezig bent, als er minder kinderen zijn dan verwacht, kun je alsnog de dienst bijwonen.

Contactpersoon: Vera Melissant