Beleidsplan Elim

In de vergadering van april 2015 heeft de kerkenraad het beleidsplan Loven, Leren, Leven 2015-2018 gewijzigd vastgesteld. De input van de gemeenteavond is verzameld en tijdens een heidag van de kerkenraad in januari 2015 aan de orde gekomen en in groepen besproken. Vervolgens heeft de schrijfgroep vanuit de kerkenraad de oogst van de heidag verwoord in een voorstel aan de kerkenraad en dat heeft uiteindelijk geleid tot een gewijzigde vaststelling van het plan.

Hieronder kunt u de verschillende documenten downloaden.

 

Beleidsplan Elim 2015-2018 (PDF)

Proces aanpak beleidsvoornemens 2015-2018 (PDF)

Bijlage Visiedocument Huwelijk (PDF)