Open Elim

Als kerk willen we ook in de wijk zichtbaar zijn. Daarbij denken we aan mensen in de buurt die wat minder contacten hebben of graag mensen willen ontmoeten. Het gaat om zowel jongeren als ouderen, die wel of niet christen zijn of aan een kerk verbonden. Met hen willen we in contact komen, om zo ons christen-zijn te laten zien. We hopen op spontane vragen en goede gesprekken. Twee keer per maand (1e en 3e woensdag) is daarom de kerk open, voor:
Een kop thee of koffie (fris)
Een praatje
Een knutselwerkje
Een spelletje, een krantje
Een lunch
Kortom: gewoon voor een gezellige ontmoeting. Soms is dit rond een thema, bv. de sjoelsport, voorjaarsbakjes maken.

Iedereen is welkom in de bijzaal van de kerk.
Tijd: tussen 10.30 uur en ongeveer 14.30 uur
Vrije in- en uitloop.
In dezelfde tijd is het mogelijk een boek te lenen uit onze gemeentebibliotheek (er staat genoeg moois, voor jong en oud.) en indien gewenst kunt u even een kopje thee of koffie drinken.

Info: Heleen Bergsma, 6828453 / 06-36218978 of Corrie van der Kruijt, 6825446 / 06-18220408