Open Doors Schrijfmiddagen

Over heel de wereld worden er nog steeds christenen vervolgd. Open Doors heeft een ranglijst van 50 landen samengesteld waar de vervolging het ergst is. Christenen worden gevangen gezet, in werkkampen geplaatst, gemarteld en zelfs gedood. Wat kunnen wij voor hen betekenen vanuit het vrije Westen? Het antwoord is in de eerste plaats BIDDEN. De Bijbel leert ons dat het gebed veel kracht heeft. Om als gemeente daadwerkelijk iets structureels te doen is er sinds maart 2009 een maandelijkse schrijfactie gestart. Iedere derde donderdagmiddag van de maand schrijven wij met een groepje mensen kaarten die wij voorzien van een Bijbeltekst. De kaarten worden ondertekend door de deelnemers van de huisbijbel-,vrouwen- en gesprekskringen of bij een gemeentebijeenkomst.

Daarna worden de kaarten opgestuurd naar Open Doors die de verdere verspreiding regelt. Regelmatig laat Open Doors weten dat het een enorme bemoediging is voor de vervolgde christenen als zij stapels post met kaarten krijgen. In december schrijven we ook voor bewoners van De Hoop of voor gevangenen in Nederland. Als u mee wilt schrijven, bent u van harte welkom op de derde donderdag van de maand om 14.00 uur in de bijzaal van de Elim. Heeft u nog oude of (her) bruikbare kaarten, dan zijn wij daar erg blij mee! U kunt de kaarten in de doos van Open Doors in de hal van de kerk doen.

Namens alle “schrijvers”: Jenny de Vos, tel 6812556, jenny@kliksafe.nl
en Corrie van der Kruijt, tel 6825446, corriekrt@hotmail.com.