GIVT - collecte

Digitaal collecteren door middel van de GIVT app.

Tijdens de collecte hoeft u alleen maar uw telefoon in uw hand te hebben en langs de collectezakken te bewegen. De GIVT app registreert uw bijdrage door middel van de aangebrachte lezer in de collecte zakken.
De GIVT app stelt u in staat om ook vanuit uw huis mee te laten doen aan de collecte. Als u thuis de app opent en u selecteert uw eigen kerk uit de lijst van doelen (3e menu optie) dan kunt u toch gewoon bijdragen aan de collecte. Zo blijft u op afstand toch verbonden en kunnen we de gestelde collecte doelen toch realiseren.

GIVT......van harte aanbevolen. Download de GIVT app vandaag nog indien u dat nog niet hebt gedaan.
https://www.hervormdambacht.nl/givt/

En als u geen GIVT app gebruikt of kunt gebruiken en omdat we toch graag onze bijdragen willen geven aan de diaconale doelen en ook de kosten van het kerkzijn doorgaan, willen we u vragen om elke zondag toch uw bijdrage te geven aan de collecten. Het eenvoudigste is dat via de app GIVT, maar als u deze nog niet heeft of er nog niet aan wilt beginnen dan vragen we u of u vóór of na de zondag uw totale bijdrage, die u normaal gesproken in de zakken en de zendingsbusjes deed, wilt overmaken op de volgende rekeningnummers:

- NL25 RABO 0377551929, t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente H.I.Ambacht
- NL31 RABO0377551724, t.n.v. College van Kerkrentmeesters
onder vermelding van: Online Collecte.

Namens de wijken, de diaconie en de kerkrentmeesters, hartelijk dank.