Historie

Van 'Dijk' tot 'Elim'

De geschiedenis van de plaatselijke Hervormde Gemeente gaat terug tot de tijd van de Reformatie. De ene ongedeelde N.H. Kerk van H.I.Ambacht, zich uitstrekkend van Rijsoord tot aan Zwijndrecht, bestreek een groot gebied. Er ontstonden al spoedig twee kernen, te weten: Dorp en Dijk met als uitstulpsels de Burg. van Akenwijk en Hooftwijk. De wijk Dijk is de voorloper van de huidige wijk Elim. De dijk (Veersedijk) en de langs de voet van de dijk lopende Onderdijkse Rijweg kenden tot aan de uitvoering van de Deltaplannen (na de watersnood van 1953) op vele plaatsen een lintbebouwing. Toch was in die ene uitgestrekte Hervormde Gemeente tot na de Tweede Wereldoorlog slechts 1 predikant werkzaam, t.w. ds. B.N.J. Roskott.

Behalve over de Dorpskerk beschikte de Hervormde Gemeente al voor de oorlog aan de dijk over een schuurachtig wijkgebouw, genaamd Elim. Dit gebouw is nu nog terug te vinden aan de binnenzijde van de Veersedijk ter hoogte van Servicebureau Verschoor. Hier werden niet alleen kerkdiensten gehouden, maar ook het verenigingsleven vond er onderdak. In juli 1946 werd goedkeuring verkregen om voor wijk Dijk een tweede Hervormde predikantsplaats te stichten, die in eerste instantie werd vervuld door ds. C. Batenburg. Deze uit Alblasserdam overgekomen predikant werd later gevolgd door ds. M.J. Kalvenhaar.

 

Inmiddels had de wijkgemeente de naam Elim aangenomen. Aan het eind van de zestiger jaren werd besloten voor wijk Elim een predikant te beroepen van Gereformeerde Bondssignatuur. De namen van ds. C. Baas (1970-1973), ds. H. Stroeve (1975-1983), ds. D. Dekker (1984-1993), ds. F. Hoek (1995-2003), ds. M.J. van Oordt (2005-2010), ds C.A. van der Graaf (2012-2016) en ds. E.E. Bouter (2018-heden) zijn sindsdien verbonden aan de wijkgemeente.

 

Het huidige kerkgebouw is de vervanger van de zogenoemde oude Elimkerk, die ter vervanging van het wijkgebouw aan de dijk (zie hierboven), op 5 maart 1951 werd geopend aan de Burg. van Akenwijk. Die locatie werd in de na-oorlogse jaren (1949) gekozen op grond van de toenmalige situatie aan de dijk en de destijds bij de burgerlijke overheid bestaande gedachten inzake de te verwachten uitbreiding van de bebouwing. Als gevolg van de watersnood (dijkverhoging) verdwenen echter vele woningen. Bovendien werden de uitbreidingsplannen van de gemeente drastisch gewijzigd. Beide factoren werkten er aan mee, dat de in 1951 in gebruik genomen kerk hoe langer hoe meer op een eiland kwam te staan.

De kerkruimte biedt plaats aan 350 - 400 personen, terwijl voor vergaderingen e.d. twee zalen beschikbaar zijn (elk voor ca. 50 personen), die echter ook als een grote zaal kunnen worden gebruikt door verwijdering van een vouwwand. Het aanvankelijk voor de begeleiding van de gemeentezang gebruikte harmonium werd in november 1993 vervangen door een nieuw mechanisch pijporgel (13 stemmen) met twee klavieren en een vrij pedaal, dat gebouwd werd door Gebr. Van Vulpen te Utrecht.