COVID 19 nieuws - actuele situatie

Onderstaande maatregelen zijn op dit moment van toepassing. Tijdens de kerkenraadsvergadering, a.s. donderdag 23 september, zal er een besluit genomen worden, op basis van de landelijke maatregelen, hoe een juiste invulling te geven aan de kerkdiensten met ingang van zondag 3 oktober. U zult daarover geïnformeerd worden. Het reserveren van een plaats in de kerk zal voor a.s. zondag 26 september nog conform de huidige afspraken gaan.

Als kerkenraad volgen we nauwlettend de maatregelen welke de overheid geeft. De maatregelen worden door ons zorgvuldig gewogen en waar nodig toegepast op de diverse activiteiten welke in onze gemeente plaats vinden.
Met ingang van zondag 27 juni zijn er ook voor onze wijkgemeente Elim, conform de landelijke afspraken, meer mogelijkheden, Het volgende is besloten:

Openkerk
Om de gemeente maar ook andere mensen de mogelijkheid te geven om in deze periode in stilte de kerk te bezoeken en/of een gesprek te voeren zal de kerk, net zoals de afgelopen periode, op dinsdag- en donderdagmiddag geopend zijn.

Kerkdiensten
Uitgaande van de 1,5 meter afstand zal er een maximaal aantal bezoekers exclusief verplicht aanwezigen en inclusief kinderen op basis van reservering worden toegelaten. Het aantal bezoekers, toegangsbewijzen, wordt aangepast naar de situatie welke op dat moment van toepassing is.

Na zondag 27 juni zal er geen specifieke wijk van een ouderling gekoppeld zijn aan de kerkdienst. U kunt dus vrij reserveren. Wel vragen wij u in het begin één dienst per zondag te reserveren. Zijn er vanaf zaterdag 16.00 uur nog plaatsen beschikbaar voor de zondag dan bent u vrij om een extra reservering te doen.

De kerkdiensten kunt u online blijven volgen (beeld en geluid)
Een toegangsbewijs voor de kerkdienst kunt u op de gebruikelijke wijze reserveren en is verplicht, alleen met een toegangsbewijs heeft u toegang.

Zingen
Zingen is toegestaan.

Crèche
Voor zowel de ochtenddienst als middagdienst is er crèche met de volgende indeling:
Ochtenddienst - in de school naast de kerk voor de leeftijd 0 - 5 jaar
Middagdienst - in de bijzaal van de kerk voor de leeftijd van 0 - 2,5 jaar

Mondkapjes
Er is geen mondkapjes advies meer.