Kerk & Israël

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt dat de relatie met Israël fundamenteel is: we zijn onopgeefbaar met het volk Israël verbonden. De kerk is geworteld in Israel en met Paulus kun je zeggen: niet jij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt jou (Rom 11:18).
Om dit beleid op plaatselijk niveau handen en voeten te geven is er vanuit de wijkgemeenten Dorp, De Ark en Elim een centrale Commissie Kerk & Israel samengesteld. De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de verbondenheid met het Joodse volk door het publiceren van artikelen in het kerkblad, steun te verlenen aan projecten door middel van collecten en het organiseren van activiteiten in de gemeente. Daarnaast zoekt zij het gesprek met de predikanten over de invulling van de eredienst, voorbede en catechese.

Voor meer informatie: kijk op onze website Kerk en Israël of neem contact op met Willem Stolk (voorzitter), tel. 6816501