Elim Actueel

Op deze (sub) pagina's staat het laatste nieuws van de Wijkgemeente Elim.

Ook in deze periode van gemeente zijn willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen binnen onze wijkgemeente. Allerlei initiatieven daartoe worden door gemeenteleden ondernomen. Zoals de introductie van de nieuwsbrief, het gezamenlijk invullen en uitzenden van de kerkdiensten etc.

Het gezamenlijk gemeente zijn vergt het nodige van ons allen. Omzien naar elkaar krijgt ook gestalte door met elkaar de actualiteit van onze gemeente te blijven volgen en delen.

Wij zijn dan ook verheugd dat u deze webpagina met regelmaat bezoekt zodat wij u kunnen informeren over actuele (gemeente)zaken. Belangrijk daarbij is, indien de overheid dit toelaat, dat er de komende weken/maanden er als gemeente ook meer mogelijk is. Wij moeten en willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over de stand van zaken en regels welke van toepassing zijn.