Hervormde Jeugdfederatie

Het jeugdwerk is ondergebracht in de Stichting Hervormde Jeugdfederatie (HJF). Al het jeugdwerk van de drie hervormde wijkgemeenten vindt plaats onder de paraplu van deze organisatie, in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof. De drie wijkgemeenten zijn evenredig vertegenwoordigd in het bestuur van de HJF. De HJF heeft aan de commissie van beheer de zaken die het gebouw aangaan (onderhoud, verhuur) gedelegeerd en in drie jeugdwerkcommissies (voor drie leeftijdsgroepen) wordt overleg gevoerd over het jeugdwerk voor de betreffende leeftijdsgroep.

Aan het eind van ieder seizoen vindt de afsluiting van het winterwerk plaats met op zaterdagavond een volleybaltoernooi en een gezamenlijke kerkdienst op zondag. Deze kerkdienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.

Een kleine honderd medewerkers steken een deel van hun vrije tijd in het jeugdwerk. Het voornaamste doel (ook in de statuten vermeld) van de HJF is: het doorgeven van het Evangelie aan kinderen en jongeren. Daarnaast zijn ook de onderlinge contacten en het op verantwoorde wijze ontspanning bieden belangrijke doelstellingen. Actuele informatie over het jeugdwerk staat in het Kerkblad..

De jeugdouderling kan u adviseren bij het maken van een keuze uit de clubs en activiteiten, zie verder de website van het HJF