Bidstonden

Gebedskring

In onze wijkgemeente is een gebedskring actief. Iedere vrijdagavond wordt gebeden voor de predikanten die de komende zondag voorgaan, het wel en wee in de gemeente, alle activiteiten die in de komende week plaatsvinden en andere onderwerpen die op dat moment de aandacht verdienen. Deze kring bestaat uit ca. 6 personen en de avond wordt als volgt ingevuld: eerst worden de gebedspunten geïnventariseerd, daarna wordt er een stukje uit de bijbel en uit een dagboek gelezen, waarna twee deelnemers om de beurt voorgaan in gebed. Aan het eind van het gebed is er gelegenheid voor stil persoonlijk gebed en er wordt gezamenlijk afgesloten met het Onze Vader.

Deze kring is iedere vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heeft u bid- of dankpunten voor deze kring, dan kunt u die mailen naar gebedspunten@hervormdambacht.nlof in het kistje in de hal van de kerk doen.

Contactpersonen: Sjanie Collee, tel. 6817253, sjaniecollee@gmail.com; Joke Bontenbal, tel. 6817397, jokebontenbal@planet.nl

Liturgisch avondgebed
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur wordt er in de kerkzaal het liturgisch avondgebed gehouden (behalve op dankdag en biddag en in juli en augustus). Het zijn doordeweekse samenkomsten van de gemeente, waarin we met elkaar ons geloof belijden, de Bijbel lezen en zingen en bidden. Het is een moment van bezinning en meditatie middenin de werkweek, waarin we het gewoel van het dagelijks leven doorbreken door stil te worden voor God. We doen dit in een min of meer vaste liturgie volgens de traditie van de wereldwijde kerk. De vormgeving is geënt op hetgeen ons wordt aangereikt door het dienstboek van de kerk. Voor Schriftlezing en liedkeuze maken we gebruik van het leesrooster uit het dienstboek van de zondag die voorafgaat aan het avondgebed. Een gedrukte liturgie is voorhanden.

Iedereen is hartelijk welkom.